De plannen voor 2023

Graag nodigen wij u met dit bericht uit voor de slot­bijeenkomst van het participatie­raject. U leest hieronder meer over deze bij­eenkomst en hoe u zich hiervoor kunt aan­melden. Ook geven we een samen­vatting van het participatie­traject dat de afgelopen maanden is doorlopen.

Meld u uiterlijk 24 juni aan voor de 4e participatiebijeenkomst

Graag nodigen wij u met dit bericht uit voor de slot­bijeenkomst van het participatie­raject. U leest hieronder meer over deze bij­eenkomst en hoe u zich hiervoor kunt aan­melden. Ook geven we een samen­vatting van het participatie­traject dat de afgelopen maanden is doorlopen.

Terugblik 3e Participatiebijeenkomst

In dit bericht blikken we terug op het participatietraject tot op heden en staan we stil bij de 3e participatiebijeenkomst die recent heeft plaatsgevonden. Graag attenderen wij u op de mogelijkheden om te reageren op de studie die is gepresenteerd tijdens deze bijeenkomst. Daarnaast kijken we alvast vooruit naar de vervolgstappen van het participatietraject.

3e Participatiebijeenkomst 20 april

In het vorige nieuwsbericht hadden we de 3e participatiebijeenkomst al aangekondigd en inmiddels is deze definitief gepland, namelijk op 20 april aanstaande. Gelukkig kunnen we elkaar dit keer weer fysiek treffen bij ’t Kruispunt in Linschoten.

Stand van zaken participatietraject

Fijn dat u zich heeft aangemeld voor de online nieuwsbrief Park Rapijnen. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het verloop van het participatietraject en de ontwikkelingen rond de verkenning voor Park Rapijnen.

2e Participatiebijeenkomst

Fijn dat u zich heeft aangemeld voor de online nieuwsbrief Park Rapijnen. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het verloop van het participatie­traject en de ontwikkelingen rond de verkenning voor Park Rapijnen.

Informatie 2e Participatiebijeenkomst

Fijn dat u zich heeft aangemeld voor de online nieuws­brief Park Rapijnen. Met deze nieuws­brief houden wij u op de hoogte van het verloop van het participatie­traject en de ontwikkelingen rond Park Rapijnen.

Participatiebijeenkomst Park Rapijnen

In dit nieuwsbericht nodigen we belanghebbenden uit om mee te denken over de plannen op en rond Rapijnen. We vinden het belangrijk om te weten welke ideeën en aandachtspunten u heeft voor deze gebiedsontwikkeling.

Nieuwsfolder

Met deze gezamenlijke nieuwsfolder van de
gemeente Montfoort en twee ontwikkelende
partijen informeren we u graag over de studie die
is gestart naar de haalbaarheid van woningbouw
op en rond Rapijnen. Dit gebied is al langer door
de provincie Utrecht en de gemeente Montfoort als
mogelijke woningbouwlocatie aangewezen. We
hebben het initiatief genomen om onderzoek te
doen naar de haalbaarheid van woningbouw op
deze locatie.